Tên dự án: Mix Cafe

 Vị trí: Hà Đông, Hà Nội

 Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

 Tình trạng: Đã hoàn thiện

 Năm thiết kế: 2013

 Chủ chì : KTS. Vũ Quang Hưng