+ Tên dự án: Mr Minh’House

+ Vị trí: Tây Hồ, Hà Nội

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2015

+ Chủ chì : KTS. Phạm Quang Hưng