+ Tên dự án:  Văn Phòng TAL.company

+ Vị trí:  Mỹ Đình  – Hà Nội

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công nội thất

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2017

+ Chủ chì : KTS, Tạ Triều Dương, Nguyễn Trường Giang, Hoàng Minh Tiên