+ Tên dự án:  Hoa’ Beauty

+ Vị trí:  Hà Nội

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công

+ Tình trạng: Đã Hoàn Thiện

+ Năm thiết kế: 2017

+ Chủ chì : KTS,  Nguyễn Trường Giang, Kiều Quỳnh Oanh