+ Tên dự án: Nội thất căn hộ

+ Vị trí: Hà Nội

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công nội thất

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2014

+ Chủ chì : KTS. Đoàn Tùng Dương