+ Tên dự án: Mr Minh’House
+ Vị trí: Tây Hồ, Hà Nội
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2015
+ Chủ chì : KTS. Phạm Quang Hưng