+ Tên dự án: Mr Tuyên

+ Vị trí:  Nhà lô

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công nội thất

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2017

+ Chủ chì : KTS. Tạ Triều Dương, Đoàn Tùng Dương, Hoàng Minh Tiến, Kiều Quỳnh Oanh