Tên dự án: Mr Thành

 Vị trí: Văn Phú, Hà Đông

 Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công

 Tình trạng: Đã hoàn thiện

 Năm thiết kế: 2011

 Chủ chì : KTS. Đoàn Tùng Dương