+ Tên dự án: Mr Thắng’House

+ Vị trí: Hà Nội

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2015

+ Chủ chì : KTS. Đoàn Tùng Dương, Phạm Mạnh Thắng