Tên dự án: Ms H.Anh’House

 Vị trí: Đống Đa, Hà Nội

 Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

 Tình trạng: Đã hoàn thiện

 Năm thiết kế: 2014

 Chủ chì : KTS. Phạm Quang Hưng, Đoàn Tùng Dương