+ Tên dự án: Nội thất nhà hàng
+ Vị trí: Khách sạn 4* Dendro, Nha Trang
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thi công nội thất
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2014
+ Chủ chì : DD Group