+ Tên dự án:  DB Massage

+ Vị trí: Thanh Hóa

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2017

+ Chủ chì : KTS, Tạ Triều Dương, KTS,  Đoàn Tùng Dương