+ Tên dự án:  Mr Bắc

+ Vị trí:  Penhouse

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công nội thất

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2017

+ Chủ chì : KTS, Tạ Triều Dương