+ Tên dự án:  Library  C51

+ Vị trí: Hồ Tây- Hà Nội

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

+ Tình trạng: Đang thi công

+ Năm thiết kế: 2017

+ Chủ chì : KTS, Nguyễn Trường Giang, Hoàng Minh Tiến