+ Tên dự án:  Mr DAE BAK

+ Vị trí:  Trung Hòa – Hà Nội

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công nội thất

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2017

+ Chủ chì : KTS,Vũ Quang Hưng,  Đoàn Tùng Dương,  Hoàng Minh Tiến