+ Tên dự án: CCCC Time City Park Hill
+ Vị trí: 458 Minh Khai, Hà Nội
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2014
+ Chủ chì : KTS. Đoàn Tùng Dương