Tên dự án: Lamy Shop

 Vị trí: Hàng Nón, Hoàn Kiếm

 Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công

 Tình trạng: Đã hoàn thiện

 Năm thiết kế: 2013

 Chủ chì : KTS. Đặng Minh Hải