Tên dự án: Văn Phú Complex
Vị trí: 177 Trung Kính, Hà Nội
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đã hoàn thiện
Năm thiết kế: 2013
Chủ chì : KTS. Đoàn Tùng Dương