Tên dự án: THE PRIDE – HP LANDMARK TOWER
Vị trí: Lê Văn Lương, Hà Nội
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đang hoàn thiện
Năm thiết kế: 2015
Chủ chì : KTS. Phạm Quang Hưng