+ Tên dự án: Seasons Avenue S1.08
+ Vị trí: S1.08 Chung cư Seasons avenue
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công nội thất
+ Tình trạng: Đang hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2017
+ Chủ chì : KTS. Đoàn Tùng Dương, Hoàng Minh Tiến, Diễm Hà