+ Tên dự án: Mrs Trang  s1 – 17.07
+ Vị trí: Season avenue
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công nội thất
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2017
+ Chủ chì : KTS Hoàng Minh Tiến, Đặng Đức Phương, Nguyễn Hà Diễm

 

ETS KEES