+ Tên dự án: CC Helios
+ Vị trí: Hoàn Mai- Hà Nội
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2017 + Chủ chì : KTS, Đoàn Tùng Dương, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Văn Chiến