+ Tên dự án: Mr Minh’house
+ Vị trí: Phố Huế- Hà Nội
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2016
+ Chủ chì : KTS, Nguyễn Trường Giang, Nguyên Văn Chiến