+ Tên dự án: Mr  Hoạt S2-01
+ Vị trí: Season avenue
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công nội thất
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2017

+ Chủ chì : KTS Hoà

 

 

ng Minh Tiến, Đặng Đức Phương, Nguyễn Hà Diễm