Tên dự án: CCCC Mandarin Gardren
Vị trí: Hoàng Minh Giám, Trung Hòa Nhân Chính
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đã hoàn thiện
Năm thiết kế: 2014
Chủ chì : KTS. Phạm Quang Hưng