Tên dự án: Chung cư HHP
Vị trí: KĐT Tân Tây Đô, Hà Nội
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đang hoàn thiện
Năm thiết kế: 2015
Chủ chì : KTS. Phạm Quang Hưng