+ Tên dự án: DB Penhouse
+ Vị trí: Thanh Hóa
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2017
+ Chủ chì : KTS, Tạ Triều Dương, KTS, Đoàn Tùng Dương, Đoàn Thùy Dung