Tên dự án: D’Lepont D’or Hoàng Cầu
Vị trí: Đống Đa, Hà Nội
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đã hoàn thiện
Năm thiết kế: 2015
Chủ chì : KTS. Nguyễn Kiên