Tên dự án: DISCOVERY COMPLEX II
Vị trí: 8 Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đã hoàn thiện
Năm thiết kế: 2015
Chủ chì : KTS. Phạm Quang Hưng