+ Tên dự án: CT1 TRUNG VĂN
+ Vị trí: Khu đô thị thành phố giao lưu, Hà Nội
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
+ Tình trạng: Đang hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2015+ Chủ chì : KTS. Phạm Quang Hưng