Tên dự án: Time City
Vị trí: 345 Minh Khai, Hà Nội
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công
Tình trạng: Đã hoàn thiện
Năm thiết kế: 2015
Chủ chì : KTS. Phạm Quang Hưng