+ Tên dự án: CCCC Hòa Bình Green city
+ Vị trí: Minh Khai- Hà Nội
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2016
+ Chủ chì : KTS, Đoàn Tùng Dương, Nguyên Văn Chiến