Tên dự án: CCCC Imperia Gardren
Vị trí: 203 Nguyễn Huy Tưởng ( 143 Nguyễn Tuân), Hà Nội
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đã hoàn thiện
Năm thiết kế: 2015
Chủ chì : KTS. Phạm Quang Hưng