+ Tên dự án: CCCC C51
+ Vị trí: Hồ Tây- Hà Nội
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
+ Tình trạng: Đang thi công
+ Năm thiết kế: 2017
+ Chủ chì : KTS, Đoàn Tùng Dương