+ Tên dự án: Big + Tên dự án: Big C Long Biên
+ Vị trí: Big C
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công
+ Tình trạng: Đã Hoàn Thiện
+ Năm thiết kế: 2017
+ Chủ chì : KTS, Nguyễn Trường Giang, Hoàng Minh Tiến