+ Tên dự án:  Mrs Ngân’villa

+ Vị trí:  Mĩ Đình-Hà Nội

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công nội thất

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2017

+ Chủ chì : KTS,Tạ Triều Dương,  Hoàng Minh Tiến, Nguyễn Trường Giang