+ Tên dự án:  Mr Tuan’villa

+ Vị trí: 18B Làng Việt kiều châu âu

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2016

+ Chủ chì : KTS,Đặng Minh Hải,  Đoàn Tùng Dương