+ Tên dự án:  Mr Son’villa

+ Vị trí: Long Biên – Hà Nội

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2016

+ Chủ chì : KTS, Ngyễn Trường Giang, Hoàng Minh Tiến