+ Tên dự án:  Mr Ha’villa

+ Vị trí: Vinhome  Hoa Sữa

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2016

+ Chủ chì : KTS,Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Trường Giang, Hoàng Minh Tiến