+ Tên dự án:  72Q Ciputra

+ Vị trí: Ciputra – Tây Hồ – Hà Nội

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công

+ Tình trạng: Đang thi công

+ Năm thiết kế: 2016

+ Chủ chì : KTS, Đặng Minh Hải

E