+ Tên dự án:  Season avenue

+ Vị trí:  S1.08  Season avenue –Mỗ Lao-  Hà Nội

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công nội thất

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2017

+ Chủ chì : KTS, Nguyễn Ngọc Nam,  Hoàng Minh Tiến, Nguyễn Mạnh Cường, Diễm Hà