Tên dự án: Mr Tâm’House

Vị trí: Thạch Thất

Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

Tình trạng: Đã hoàn thiện

Năm thiết kế: 2009

Chủ chì : KTS. Đoàn Tùng Dương, Đỗ Đức Tâm