Tên dự án: Mr Hai’House
Vị trí: Nam Định
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đã hoàn thiện
Năm thiết kế: 2010

ần Hồng Anh