+ Tên dự án: Mr Vinh’ house
+ Vị trí: Trần Phú- Hà Nội
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
+ Tình trạng: Đang thi công
+ Năm thiết kế: 2017
+ Chủ chì : KTS, Đặng Minh Hải