+ Tên dự án: Mr Tuyên
+ Vị trí: Nhà lô
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công nội thất
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2017
+ Chủ chì : KTS. Tạ Triều Dương, Đoàn Tùng Dương, Hoàng Minh Tiến, Kiều Quỳnh Oanh