+ Tên dự án: Mr Tuấn’House
+ Vị trí: Hải Phòng
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2015
+ Chủ chì : KTS. Đoàn Tùng Dương