+ Tên dự án: Mr Thắng’House
+ Vị trí: Hà Nội
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2015
+ Chủ chì : KTS. Đoàn Tùng Dương, Phạm Mạnh Thắng