+ Tên dự án: Mr Sơn’House
+ Vị trí: Trần Duy Hưng -Hà Nội
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công
+ Tình trạng: Đã Hoàn Thiện
+ Năm thiết kế: 2017
+ Chủ chì : KTS, Đoàn Tùng Dương, Kiều Quỳnh Oanh, Hoàng Minh Tiến