+ Tên dự án: Mrs Liên
+ Vị trí: 75 Lê Trực – Hà Nội
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công nội thất
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2017
+ Chủ chì : KTS, Vũ Quang Hưng, Hoàng Minh Tiến, Kiều Quỳnh Oanh