Tên dự án: Contrexim building

 Vị trí: Trung Kính, Hà Nội

 Nhiệm vụ: 3D

 Năm thiết kế: 2011

 Chủ chì : NKB, KTS Đ.T.Dương